22 ápr 2014

Információk: pszichológus, pszichiáter

0 Comment

Információk: pszichológus, pszichiáter

pszichológus olyan személy, aki egyetemen, – nappali, esti, levelező vagy kiegészítő formában, – pszichológia szakon diplomát szerzett, és a gyakorlatban, az oktatásban, a kutatásban e tudomány elveit és módszereit hivatásszerűen alkalmazza.

Pszichológus diploma

Pszichológus diploma napjainkban

Napjainkban is sokan azonosítják a pszichológust azzal az emberrel aki tanácsadással, illetve a mentális zavarok gyógyításával foglalkozik. A pszichológusok azonban (az alapképzésükbe foglalt széles körű általános lélektani, fejlődéslélektani, szociál- és személyiségpszichológiai ismeretek okán) olyan kevésbé közismert feladatokat is ellátnak, mint például a humanoid észlelés kutatása; robotok tervezése, fejlesztése; iskolai, szervezeti konfliktusok megoldása; szervezetfejlesztés; fejlődésben elmaradott gyerekek képességdiagnosztikája és fejlődésük segítése stb.
klinikai szakpszichológus olyan pszichológus, aki az MA (master) szintű diploma megszerzése után szakpszichológusi képzést teljesített. Többnyire pszichés betegségben szenvedő egyének diagnosztikájával, betegvezetéssel, gyógyító munkával foglalkoznak.
pszichiáter olyan orvos, aki rendelkezik pszichiátriai szakképesítéssel.

A pszichiáterek és klinikai szakpszichológusok közötti különbségek:
Képzésüket tekintve:
a pszichiáter (Magyarországon) valamely egyetem általános orvostudományi karán végzett olyan szakember, aki az öt éves alapképzés elvégzése után pszichiátriára szakosodott. A pszichológus ezzel szemben nem orvostudományi karon, hanem bölcsészettudományi karon szerzi meg tudását.
a kiképző egyetemi karok közötti különbségből adódik az a további eltérés, hogy míg a pszichiáterek az öt éves alapképzés során megkapják az emberi szervezet felépítésére és működésére vonatkozó, minden orvostól egyformán elvárható alaptudást, addig a pszichológusok csak bevezető kurzusokat kapnak anatómiából és élettanból, viszont a testi működések orvosi szintű tanulmányozása helyett a lélektani folyamatokat, pszichológiai elméleteket ismerik meg elmélyültebben.
A magyarországi gyakorlat szerint ezért (szemben más országokkal) a klinikai szakpszichológus a gyógyszerek felírásának jogával nem rendelkezik, és doktori címet sem kap.
A pszichiáterek és pszichológusok pszichiátriákon és egyéni, az állami intézményrendszertől független rendelésben egyaránt dolgozhatnak. Az állami intézményrendszeren kívül folytatott gyógyító munka feltétele a pszichoterápiás vagy a klinikai szakpszichológusi képzettség megszerzése. Ezek hiányában a pszichológus pszichológiai tanácsadást folytathat, ami nem a tartósabb, mélyebb személyiségváltozást célozza, hanem az aktuális probléma megoldásában segíti a pácienst.
Pszichoterápiás képzésre orvosok közül az jelentkezhet, akinek szakorvosi diplomája van, pszichológusok közül pedig az, aki klinikai szakpszichológusi végzettséggel rendelkezik. A gyakorlatban pszichológusok klinikai végzettség nélkül is részt vehetnek a képzésen, ha kifizetik a tetemes tandíjat, csak bizonyítványt és hivatalos jogosítványt nem kapnak a végén.
Munkájukat tekintve:
A pszichiátriákon foglalkoztatott pszichiáterek és pszichológusok közötti különbség a gyógyszerfelírás jogán kívül a munkamegosztásban is megmutatkozik.
A pszichoterápiás képesítés nélküli pszichológus a betegek (teszteken és explorációs beszélgetéseken alapuló) diagnosztikájával foglalkozik, klinikai véleményt ír, illetve betegvezetést vállal. Pszichoterápiás képesítéssel továbbá a pszichológus gyógyító kapcsolatba léphet a pácienssel. Alap pszichoterápiákat pszichológusok is jogosultak végezni pl. krízisintervenció, támogató pszichoterápia. A gyakorlatban általában intézményen belül a pszichoterápiás képesítések és a csapatmunka jelenléte miatt klinikai szakpszichológusok is végeznek gyógyító munkát, illetve a betegvezetés, ha jól végzik, akkor gyógyhatással bíró kapcsolatnak számít.
A pszichiáter a gyógyszerek felírása mellett a betegek intézményrendszerbe való fogadását végzi, mentális státuszt készít, betegségkategóriába sorol valamely nemzetközileg elfogadott diagnosztikus rendszer (például BNO, vagy DSM-IV) alapján, illetve pszichoterápiás képesítés megléte esetén gyógyító kapcsolatba lép a betegekkel.

[top]

Leave a Reply

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük