Pszichológiai szerződés

Pszichológiai szerződés

Mely létrejött közös megállapodással a mai napon a segítségkérő Kliens és a segítséget adó Pszichológus szakember között az alábbi keret feltételekkel:

1. A közösen kialakított terápiás, illetve fejlesztési cél érdekében meghatározott alkalommal vagy meghatározott ideig rendszeresen találkoznak ugyanabban az időben és ugyanazon a helyen. (Ettől a felek kivételes esetben, érdek-arányosan, közös megegyezéssel térhetnek el.)

2. Kliens vállalja, hogy rendszeresen eljön a találkozókra, nyitottan, őszintén kommunikál az őt foglalkoztató kérdésekről, érzéseiről, gondolatairól, továbbá fizeti a konzultációs díjat. A konzultációs díj akkor is fizetendő, ha a Kliens távol marad az ülésről. (Ez alól kivétel ünnepnap, állami munkanap áthelyezés, baleset, kórházi ápolás, illetve ezekkel megegyező fajsúlyú események.) A Kliens az ülések közötti időben is dolgozik lelki-pszichológiai értelemben terápiás, konzultációs céljai megvalósulásán.

3. Kliens vállalja, hogy a terápiás, konzultációs folyamat alatt tartózkodik önsértő, szuicid magatartástól, az ilyen irányú vágyait, fantáziáit, gondolatait behozza a terápiás térbe. Továbbá vállalja, hogy az üléseken tudatmódosító drogok, alkohol hatásától mentesen jelenik meg. (Ez alól kivételt képez a pszichiátriai, orvosi gyógykezelés során felírt gyógyszerek előírás szerinti fogyasztása.)

4. Pszichológus vállalja, hogy adja a figyelmét, érdeklődését, szakmai tudását, titoktartását, emberi kvalitását a Kliens részére, munkáját legjobb  tudása szerint látja el. (Titoktartás nem vonatkozik emberi életet veszélyeztető cselekményekre, állapotokra.)

5. Pszichológus vállalja, hogy a konzultációs, terápiás célokkal összefüggő tájékoztatással a Klienst ellátja, a terápiás, konzultációs folyamatot szakmailag kontroll alatt tartja.

Kedves Kliens!
A pszichológus elvállalta, Ön céljai elérése érdekében tudja, akarja ezeket a nehézségeket vállalni?